โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก โดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ขอเชิญชวนน้องๆ ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "รักษ์โลกเริ่มต้นที่ตัวเรา" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท

รูปแบบกิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายและการตกแต่งในหัวข้อ รักษ์โลกเริ่มต้นที่ตัวเรา โดยให้น้องๆ ส่งภาพถ่ายกิจกรรมลดโลกร้อนหรือกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแบบของน้องๆ ที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือสถานที่ต่างๆ โดยสามารถตกแต่งหรือเพิ่มข้อความให้สวยงามได้ตามใจชอบ พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ โดยมีส่วนประกอบดังนี้
 1. ภาพถ่ายที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว มีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล หรือมีด้านที่ยาวที่สุดมากกว่า 2048 พิกเซล ไม่จำกัดอัตราส่วน (แต่แนะนำ 16:9, 4:3, 1:1)
 2. คำอธิบายสั้นๆ ประกอบภาพ
 3. ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น และชื่อสถานศึกษา

ส่งมาที่เพจ โรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ระยะเวลา

 • ช่วงรับผลงาน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรม จนถึง 15 ธันวาคม 2561
 • ช่วงเปิดโหวต ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 15 มกราคม 2562
 • คณะกรรมการตัดสิน ประมาณเดือนมกราคม 2562
 • ประกาศผล ประมาณ 25 มกราคม 2562

 

รางวัล

จากการตัดสินของคณะกรรมการ
 • รางวัลชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 3000 บาท และชุดกระเป๋าและถุงผ้าไม้ก๊อก
 • รางวัลรองชนะเลิศ - ทุนการศึกษา 2000 บาท และชุดกระเป๋าและถุงผ้าไม้ก๊อก
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล - ทุนการศึกษา 1000 บาท และถุงผ้าไม้ก๊อก
 
จากการโหวตของบุคคลทั่วไป
 • รางวัลขวัญใจมหาชน - ทุนการศึกษา 2000 บาท และชุดกระเป๋าและถุงผ้าไม้ก๊อก

ไฟล์สื่อเชิญชวน สำหรับเผยแพร่

มีสามรูปแบบ คือ

ทั้งนี้ สามารถขอไฟล์สื่อเชิญชวนได้ที่ โรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เช่นกัน