โครงการโรงเรียนใหญ่รอยเท้าเล็ก ขอประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีที่ 7 ดังรายชื่อต่อไปนี้ (เรียงตามจังหวัดและชื่อโรงเรียนตามตัวอักษร)

 1. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ - เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนวัดทองเพลง - เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 3. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง - เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
 4. โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กุลางกูรอุปถัมภ์) - เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
 5. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย - อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 6. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) - เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 7. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา - อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี - อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 9. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต - เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 10. โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา - อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 11. โรงเรียนหนองโพวิทยา - อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 12. โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) - เทศบาลนครสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 13. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา - อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 14. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ - อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์